تعبیر مو در خواب ؛ دیدن مو در خواب نشانه چیست؟

به گزارش ابزار وبلاگ، تمام کارهایی که در زندگی روی موهایمان انجام می دهیم مانند کوتاه کردن مو، استفاده از محصولات، مواد شیمیایی و وسیله های آرایشی برای آن است که ظاهر بیرونی موی خود را شبیه درون خودمان کنیم. تعبیر مو در خواب، دنیایی شگرف دارد. خواب مو بیش از آ ن که در خصوص ظاهر یک فرد باشد درباره دنیای درون او است.

تعبیر مو در خواب ؛ دیدن مو در خواب نشانه چیست؟

تعبیر مو در خواب (معبرین اسلامی)

یوسف نبی (ع) می فرماید:

خواب کندن مو نشانه جدائی از جفت خود است.

خواب موی بلند نشانه طولانی بودن عمر است.

خواب بلند شدن مو نشانه رنج اندک است.

ابن سیرین می گوید:

تعبیر مو در خواب برای مردها غم و اندوه بوده، ولی برای زن ها زینت و آرایش می باشد.

تعبیر موی حیوانات چهارپا، مال و اموال کم و اندک می باشد.

تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و شکست خوردن از دشمن می باشد.

اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، به این معناست که بدهکار می شوی.

اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یعنی بدهکار می شوی. اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یعنی آن بدهکاری از سوی عیال و زن خودت می باشد.

اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده ای، به این معناست که بدهی تو پرداخت می گردد.

برای تعبیر مو در خواب حضرت دانیال (ع) می فرمایند:

اگر ببینی زبان تو مو درآورده است، یعنی به خاطر حرف ها و زبان خودت دچار رنج، بلا و گرفتاری می شوی .

اگر شخصی عادی و معمولی که پادشاه نیست در خواب ببیند موی سرش پرپشت و انبوه شده است، یعنی دچار غم و اندوه می گردد، ولی اگر پادشاه باشد یعنی لشکرش زیاد می گردد.

اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، یعنی برکنار می گردد.

اگر ببینی ساعدهای تو پرمو هستند، به معنای جدایی از دوست و شریکت است، یا غمگین و بدهکار خواهی شد. یا اینکه مال و اموال خود را از دست می دهی.

اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می شوی.

اگر ببینی موهای ساق را زده ای، به این معناست که بدهی تو پرداخت می گردد .

اگر ببینی موی ساعد خودت را زده ای، یعنی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می شوی.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی روی سینه تو مو درآمده است، یعنی بدهکار می شوی.

اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یعنی امانت دار خواهی بود.

اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته است، یعنی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را به هدر خواهند کرد.

اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یعنی بدهکار می شوی.

اگر ببینی موهای سینه را تراشیده ای، یعنی قرض خود را پرداخت می کنی.

در تعبیر مو در خواب خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

  • تعبیر مو در خواب مانند موی سر به مال و عمر طولانی تعبیر می گردد.
  • کندن یا تراشیدن موی زیر بغل ادای وام و قرض است.
  • تعبیر خواب زلف درستکاری است.

تعبیر مو در خواب به صورت موضوعی

1. تعبیر خواب موی بلند

اگر در خواب ببینید که موهای بلندی دارید، امکان دارد به این معنی باشد که شما فرد آزاد و مستقلی هستید و به کسی اجازه دخالت در مسائل شخصی خود را نمی دهید. شما از این بابت احساس رضایت مندی زیادی دارید.

2. تعبیر خواب شستن مو

اگر در خواب ببینید که در حال شستشوی سر خود هستید به این معنی است که شما فردی و یا چیزی را از زندگی خود بیرون نموده اید که مانع رشد شما بوده است. شما هم اکنون احساس آزادی و شادی می کنید. ممکن است کسی به شما خیانت نموده باشد و شما در حال فراموش کردن او هستید.

3. تعبیر خواب موی بلوند

اگر ببینید که موهای خود را به رنگ بلوند نموده اید، نشانه این است که احساس خوشبختی و رضایت می کنید. شما در مرحله ای از زندگی خود هستید که مدت ها آرزوی رسیدن به آن را داشته اید. ممکن است به عشق خودتان رسیده باشید و حتی ازدواج نموده باشید. این خواب نشان دهنده تغییرات شدید احساسات درونی شما است. یعنی از اضطراب و نگرانی به سوی آرامش و شادی در حال حرکت هستید.

4. تعبیر خواب موی فرفری

تعبیر مو در خواب

اگر در خواب ببینید که موی شما فر یا مجعد شده است، می تواند نشانه این باشد که شما دوست دارید برای کسی خودتان را شیک و زیبا بیاراید. آن شخص می تواند عشق شما باشد.

5. تعبیر خواب صاف کردن موها

این خواب می تواند به این معنی باشد که شما سعی دارید ظاهرتان را تغییر دهید. محتمل است از ظاهر فعلی خودتان رضایت نداشته باشید. یا ممکن است دوست داشته باشید خودتان را زیباتر کنید. این خواب نیز می تواند نشانه وجود عشق جدید در قلب شما باشد.

6. تعبیر خواب رنگ کردن مو

تعبیر خواب رنگ کردن مو می تواند گویای این باشد که شما سعی دارید بخشی از ظاهر و یا بخشی از رفتار خود را عوض کنید که از آن راضی نیستید. این تغییر بسیار مثبت و خوب است. هم چنین می تواند تأثیرات مهمی در زندگی شخصی شما داشته باشد.

7. تعبیر خواب بافتن مو

اگر در خواب ببینید که موهای خود را بافته اید، می تواند به این معنی باشد که شما از لحاظ عاطفی، احساس امنیت نمی کنید. شما احساس می کنید به اندازه کافی جذاب نیستید و این حس، باعث کاهش اعتمادبه نفس شما شده است.

8. تعبیر خواب موی قرمز

تعبیر مو در خواب

اگر در خواب ببینید که موهای شما قرمز است و یا خودتان موهایتان را به رنگ قرمز رنگ نموده اید، می تواند به این معنی باشد که شما فرد شادی هستید و در روابط خود احساس قدرتمندی می کنید. شما اعتمادبه نفس خوبی دارید و اجازه نمی دهید کسی در مسائل شخصی تان دخالت کند. ممکن است شما احساسات خود را به حداقل رسانده باشید و نیاز داشته باشید که کمی احساس و عاطفه وارد زندگی خودتان کنید.

9. تعبیر خواب شپش مو

اگر در خواب ببینید که موهای شما شپش دارد، شاید به این معنی باشد که چیزی و یا کسی تمرکز حواس شما را بر هم زده است و توانایی تصمیم گیری درست در مسائل مهم زندگی خود را از دست داده اید. بیرون کردن این شخص از زندگی شما نیز می تواند بسیار سخت باشد. از طرفی اگر نتوانید تمرکز حواس و آرامش خود را به دست بیاورید، می تواند برای شما بسیار گران تمام گردد. ادامه پیدا کردن این شرایط محتمل است شرایط کاری شما را تحت تأثیر قرار داده و مسائل فراوانی برای شما به وجود آورد.

10. تعبیر خواب موی درهم و ژولیده

دیدن موی درهم و ژولیده در خواب نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی و بیداری به شدت آشفته و پریشان هستید. شما نمی دانید که واقعاً از زندگی چه می خواهید یا چطور می توانید به آنچه می خواهید دست یابید.

11. تعبیر خواب کسی که موهای شما را بو می کشد

این خواب دارای مفهومی جنسی است و تعبیر آن است که شما در مسائل جنسی مربوط به رابطه تجربه کافی ندارید. این خواب به این معناست که شما فردی به شدت کنجکاو هستید و مایل هستید که اطلاعات بیشتری درمورد روابط و رابطه جنسی خود به دست آورید.

12. تعبیر خواب انگشتان خود را در میان موهای دیگری انداختن

این خواب نشان می دهد که شما دوست دارید رابطه ای نزدیک تر با این فرد داشته باشید. در واقع، شما دوست دارید رابطه معنوی و روحانی بهتری با این شخص برقرار کنید. این خواب در بیشتر موارد نمادی از دوستی و عشق برادرانه است.

13. تعبیر خواب وزش باد در موهایتان

تعبیر مو در خواب

یکی دیگر از تعبیرهایی که درمورد تعبیر مو در خواب مطرح است این است که در خواب ببینید باد در میان موهای شما می وزد. تعبیر آن است که شما در ابراز احساسات واقعی خود بی پروا هستید. احتمالاً مدتی طولانی این احساسات را در خود سرکوب نموده بودید، اکنون زمان آن رسیده است که این احساسات را به جهان نشان دهید.

14. تعبیر خواب جانورانی در میان موهای شما

اگر در خواب جانوران و حشراتی را بین موهای خود ببینید، تعبیر آن است که چیزی در زندگی واقعی تان شما را نگران و مضطرب ساخته است.

15. تعبیر خواب مو در دهان

اگر در خواب ببینید که همراه استفراغ مو بالا می آورید یا روی زبانتان مو در آورده است، مو می خورید یا هر خواب دیگری که به بودن مو در دهانتان اشاره می نماید، چنین خوابی نماد مهارت های ارتباطی شما با دیگران است. این خواب نشان می دهد که شما احتمالاً خیلی زیاد حرف می زنید. شما چیزهایی را گفته اید که از شما انتظار نمی رفته است. یادتان باشد گاهی ساکت ماندن بهتر است تا زدن حرف های بی فایده! ناخودآگاه تان به شما می گوید که از اعمال تان احساس تأسف می کنید.

تعبیرهای روانشناسی درمورد تعبیر مو در خواب

درباره تعبیر مو در خواب آنلی بیتون می گوید:

1. اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می نماید، یعنی زندگی که لبریز از نعمات و شادمانی است نصیبتان می گردد.

2. اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می نماید، علامت آن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد نمود، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است.

3. اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید، به این معناست که گرفتار سختی و مسائل زندگی خواهید شد. ولی این مسائل کمتر از زمانی که از دور به آن ها نگاه می کردید شما را دچار هراس می نمایند.

4. اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گل هایی سفید تزئین شده است، یعنی که در زندگی با دردسرهایی روبه رو خواهد شد. اما اگر با شکیبایی، صبوری و پشتکار با دردسرها روبه رو گردد، انتها از شر آن ها خلاص می گردد.

برای تعبیر مو در خواب لوک اویتنهاو می گوید :

1. خواب شستن مو نشان دهنده دل نگرانی است.

2. خواب بستن مو نشان دهنده ناراحتی است.

3. خواب موی گیس نموده در خواب یعنی شما را مسخره می نمایند.

4. دیدن خواب موی فر نشانه سود کاری برای صنعتگران است.

5. تعبیر خواب سوزاندن مو نشانه خیانت، زندگی توام با بدبختی است.

6. خواب بلند شدن مو نشانه قدرت و اهمیت است.

7. خواب شانه کردن مو نشانه ضرر در زمینه کاری است.

8. تعبیر خواب موی به هم ریخته و ژولیده نشانه سوء تفاهم در خانواده است.

9. تعبیر خواب موخوره و یا موهای به هم ریخته نشانه خوشبختی است.

و تعبیر مو در خواب از نظر کارل یونگ:

1. دیدن موی بلند در خواب: شما تمرکز خود را روی یک نقشه یا موقعیت قرار می دهید.

2. خواب شانه کردن مو: این که موهایتان را نوازش می کنید (دست می کشید) یا حالت می دهید، بیانگر نگرانی های شما در خصوص تصویر و ظاهر خودتان است

3. اگر خواب دیدید موهایتان به هم ریخته است، تعبیرش عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی تان است. شما ممکن است قادر به تصمیم گیری قطعی نباشید.

سخن آخر

توجه داشته باشید که برای تعبیر مو در خواب، می توانید تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو را نیز در انگیزه مطالعه نموده و در تفسیر رویای خود اطلاعات بیشتری بدست آورید.

با این حال اگر با توجه به مطالب ذکر شده در این مطلب پیروز به تعبیر مو در خوابتان نشده اید، خواب خود را در پایین همین صفحه با کارشناسان ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: مجله انگیزه

به "تعبیر مو در خواب ؛ دیدن مو در خواب نشانه چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر مو در خواب ؛ دیدن مو در خواب نشانه چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید